NORDICOM 2022 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordicom ska : samla in, bearbeta, analysera och förmedla fakta och kunskap om medieutvecklingen i de nordiska länderna; bedriva vetenskaplig förlagsverksamhet inom ämnet medier, medierad kommunikation och journalistik; bidra till att stärka kontakterna och samverkan mellan nordiska medie- och kommunikationsforskare.

Senast uppdaterad:
2023-10-16 16:14