Etablering af en fælles nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet skal skabe en fælles nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet for at styrke samarbejde og videndeling mellem et bredt udsnit af de frivillige sociale organisationer i Norden. Fase 1: Gennemførelse af åben, inddragende og behovsafklarende proces med deltagelse af et bredt udsnit af nordiske civilsamfundsorganisationer på socialområdet og andre relevante interessenter. Det skal sikre, at civilsamfundsplatformen tager udgangspunkt i faktiske behov. Fase 2: Etablering af en fælles-nordisk civilsamfundsplatform bestående af fem søjler med hver deres fokus - og ledet af relevante organisationer fra fem forskellige nordiske lande. I hver søjle deltager op mod 40 civilsamfundsorganisationer, og der gennemføres en møderække, der understøtter videndeling, erfaringsudveksling og inspiration. Projektet afsluttes med fremlæggelse af model til videreførelse og forankring af platformen

Senast uppdaterad:
2024-01-30 13:27