Atomberedskapsøvelse 2022-2023 / Nuclear emergency preparedness and response exercise 2022-2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det skal arrangeres en stor nasjonal og internasjonal atomberedskapsøvelse i Norge i april/mai 2023. Scenario er uhell med et nukleærdrevet skip med turister langs norskekysten som får problemer og hvor det blir radioaktive utslipp til sjø , luft og landområder. Det skal øves på : -varsling nasjonalt, nordisk og internasjonalt -anmodning om bistand nordisk og internasjonalt -redningsoperasjon ved uhell på skip med fare for radioaktive utslipp -evakuering av turister og personell fra skip og mottak på land - mottak og behandling av pasienter, nordisk helseberedskapssamarbeid - tiltak på land for bskytte befolkning: evakuering, jodtabletter, innemelding, tiltak i næringsmiddelproduksjon - kartlegging av radioaktivitet med hjelp fra nordiske og europeiske måleteam / CBRN-team - håndtering av havarist - normalisering etter ulykker Evalueringen og implementering av læringspunkter vil gi et betydelig løft for atomberedskap i Norge, Norden og Europa.

Senast uppdaterad:
2023-04-26 12:19