Side event UN COSP 17

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

År 2024 har Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, och leder därmed även arbetet i Nordiska funktionshindersrådet. Som en del av ordförandeskapet för det nordiska samarbetet vill Sverige genomföra ett sidoevenmang och en nätverksaktivitet under det sjuttonde statspartsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i New York den 11-13 juni 2024. Sverige har som ambition att genomföra ett evenemang som är relevant utifrån det beslutade huvudtemat eller underteman för statspartsmötet. Evenemanget ska lyfta nordiska erfarenheter som är relevanta för genomförandet av konventionen och som kan inspirera och skapa en bra grund för erfarenhetsutbyte för olika aktörer och länder. Sidoeventet organiseras och genomförs med stöd av Nordens Välfärdcenter (NVC) och Myndigheten för delaktighet (MFD).

Senast uppdaterad:
2024-03-06 13:13