Nordiskt samarbete kring IAS

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk workshop om invasiva främmande arter, sammanfattning: Projektet innefattar en fysisk workshop som syftar till att etablera ett ramverk för ett utvecklat nordiskt samarbete kring invasiva främmande arter. Workshopen är tänkt att följas av webbmöten i olika konstellationer, beroende på vad som kommer fram. En sådan workshop skulle ge möjlighet till informationsutbyte, samtidigt skulle man etablera ett nätverk av kontaktpersoner och aktörer i de olika länderna. Teman för workshopen: Formerna för ett nordiskt samarbete- vilka områden ska vi samarbete kring, vilka ska delta i möten, hur ofta ska vi träffas, mm organisatoriska frågor. Framgångsrika exempel, som informationskampanjer till allmänheten, nordiskt samarbete kring invasiva rovdjur, Interregprojekt kring växtbekämpning (för att nämna några). Nationell expertis av olika slag, hur delar vi bäst denna med varandra? Arter att samarbeta kring, både dörrknackare (som ännu ej kommit in i Norden) och befintliga arter

Senast uppdaterad:
2024-01-18 09:19