Nordisk Kulturtoppmøte: Nordisk kultursamarbeid etter pandemien

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det norske ordførerskapet for kultur i Nordisk ministerråd i 2022 inviterer til et nordisk kulturpolitisk toppmøte på Deichman Bjørvika i Oslo 29. november 2022. Norsk kulturråd står for den praktiske gjennomføringen av konferansen. Konferansen skal samle sentrale aktører i det nordiske kulturfeltet for å dele kunnskap, styrke dialog og øke kontaktflaten mellom beslutningstakere og kultursektoren i Norden. Møtet vil bidra til kunnskap, erfaringer og innsikt som vil komme både beslutningstakere og aktører til gode. Tema for møtet er gjenoppbygging av kultursektoren i Norden etter pandemien. Kulturlivet mistet store deler av sitt inntektsgrunnlag under Covid-19, og konferansen løfter frem aktuelle rapporter, erfaringer, eksempler og strategier i det nordiske gjenoppbyggingsarbeidet med tanke på læring for fremtiden. Med utgangspunkt i Visjon 2030 og målet om et konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden setter møtet også fokus på den frie kunst- og kulturutøvelsens samfunns(...)

Senast uppdaterad:
2023-03-19 09:26