Arbejdsmiljøudvalget: Sekretær for Arbejdsmiljøudvalget 2021-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Utvalgssekretær i arbeidsmiljøutvalget har ansvar for det daglige administrative arbeidet innenfor arbeidsmiljøutvalget. For ytterligere informasjon henvises til "Manual for udvalg og udvalgssekretærer under EK-A". Utvalgssekretæren tjener Nordisk arbeidsmiljøutvalg under EK-A, på vegne av det Nordiske Ministerråds sekretariat. Utvalgssekretærens arbeid finansieres av utvalgets projektfinansiering og har som oppgave å styre det daglige administrative arbeidet og støtte formannskapet. Utvalgssekretærens løpende oppgaver omfatter administrasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføristyring av prosjekter finansiert av utvalget og støtte til utvalgsmedlemmerne i vurderingen av disse, samt arbeid med å samle inn og evaluere søknader om prosjektfinansiering. Utvalgssekretæren har også som oppgave å skrive/levere materiale og informasjon fra utvalget til ministersekretariatet for ytterligere formidling til Ministerrådet (MR-A) og Embetsmannskomitéen (EK-A).

Senast uppdaterad:
2023-07-03 13:23