Informationstj. Öresunddirekt Sverige 2020-2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Genom kontraktet delfinansierar Nordiska ministerrådet den verksamhet som Øresunddirekt (Malmö) bedriver och som handlar om att lämna information till individer och företag som rör sig i Norden och att rapportera om eventuella nya gränshinder till det nordiska Gränshinderrådets sekretariat. Kontraktsbeloppet ska även finansiera Øresunddirekts medverkan i informationsseminarier som arrangeras i samarbete med övriga informationstjänster i Norden som också får finansiellt stöd av Nordiska ministerrådet för sin verksamhet. Nordiska ministerrådets beviljing är ett allmänt avsett för Öresund Direkts (Malmö) arbete med att befrämja integrationen i Öresundsregionen, bland annat genom att underlätta privatpersoners och företags mobilitet och verksamhet över gränsen mellan Danmark och Sverige. Detta bör ske både genom att informera om gällande regelverk, och genom att medverka till att regelverkshinder undanröjs.

Senast uppdaterad:
2023-05-31 12:12