NKJ rammekontrakt 2025-2027

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk komite for Jordbrugs- og madforskning (NKJ) har som overordnet mål, at bidrage til en videnbaseret jordbrugs- og madsektor i de nordiske lande. Dette sikres gennem at fremme og støtte nordisk forskningssamarbejde i jordbrugs- og madsektorerne. NKJ’s arbejde skal tilføre et merværdi til forskningen på national og europæisk niveau. NKJ skal bidrage til national, nordisk og europæisk politikudformning inden for sit ansvarsområde, og har en rådgivende funktion overfor Nordisk Ministerråd i forskningspolitiske spørgsmål, som vedrører jordbrugs- og madforskning.

Senast uppdaterad:
2024-05-08 13:11