Klimatomställning i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets överordnade mål är att bidra till att uppnå koldioxidneutralitet både nationellt och internationellt. I den inledande fasen (2021-2022) strävar projektet efter att stöda de nordiska ländernas arbete med en grön återhämtning efter COVID-19 krisen. Projektet avser särskilt att utveckla den nordiska dialogen om koldioxidneutralitet i ett antal prioriterade sektorer, och som en utgångspunkt ha rekommendationerna i utredningen The Road towards Carbon Neutrality in the different Nordic Countries. Under hela genomförande 2021-2024 eftersträvar projektet att bidra till kommunikation av aktiviteter som ministerrådet genomför för att främja lösningar på vägen till koldioxidneutralitet.

Senast uppdaterad:
2024-01-26 08:40