Nordic Youth Perspective (NYP)- on mental well-being.

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Ungas psykiska ohälsa är en av de mest angelägna problem att hantera för samhällen i Norden idag. Mycket görs men mer behöver göras för att vända utvecklingen och säkerställa att unga ges goda förutsättningar till ett långt och hälsosamt liv. Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet vill MUCF uppmärksamma ländernas ansvar och synliggöra fungerande arbetssätt och uppmuntra reell förändring. Syftet med projektet är att utifrån ett ungdomsperspektiv samla nordisk kunskap och beprövad erfarenhet för att förebygga och motverka ungas psykiska ohälsa i Norden. Vi kallar projektet Nordic Youth Perspective (NYP) on mental well-being. Genom lärande exempel och utvecklande av policys planerar myndigheten att tillsammans med unga och beslutsfattare i Norden lösa komplexa samhällsproblem. Projektets huvudaktivitet är en konferens i Stockholm hösten 2024 där unga och tjänstepersoner, experter och beslutsfattare möts.

Senast uppdaterad:
2024-05-07 15:32