NORDPLUS - Ny statistikkløsning for Nordplus

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor området livslang læring, og bidrar til å utvikle det nordiske og det nordisk-baltiske utdanningssamarbeidet. Nordplus rammeprogram består av 5 delprogrammer, og administrasjonen av disse koordineres av en hovedkoordinator. Hovedkoordinator har det overordnede ansvar for den daglige koordinering og ledelse av Nordplus-konsortiet, og har hovedansvar for kontakten mellom Nordisk ministerråds sekretariat og Nordplus-administrasjonen. Hovedkoordinator har et hovedansvar for informasjon, inkl. hjemmesiden og kontaktseminarer, for søkesystemet, og for å betjene Nordplus programkomité.

Senast uppdaterad:
2021-09-16 15:42