Workshop for konsultasjon og faglig samarbeid med urfolksorganisasjonene, for å bidra til ECONOR V rapporten, The Economy of the North ECONOR 2025

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

ECONOR V The Economy of the North 2025– workshop med urfolksorganisasjoner Prosjektet viderefører ECONOR V The Economy of the North 2025 og omfatter en workshop for faglig samarbeid med urfolksorganisasjonene som er Permanent Participants i Arktisk råd, for å styrke ECONOR V prosjektet. Som resultat av arbeidet med workshop'en vil det bli utarbeidet et kapittel, ledet av urfolksorganisasjonene, til ECONOR V rapporten. Formålet med kapitlet er å styrke kunnskapen om urfolkenes bidrag til arktisk økonomi, både naturbaserte og andre økonomiske aktiviteter, og vise betydningen av tradisjonell kunnskap. Kapitlet vil gi ny kunnskap om forutsetningene for bærekraftig utvikling. Videre vil arbeidet med planlegging og gjennomføring av workshop'en og ferdigstilling av kapitlet bidra til å styrke involvering av urfolksorganisasjonene i arbeidet med ECONOR V.

Senast uppdaterad:
2024-04-02 13:42