Nordic Master Programme - adminstrationsmidler 2021-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Utbildningsstyrelsen i Finland administrerar programmet Nordic Master. Avdelningen som ansvarar för Nordic Master, är administratör också för Nordplus Högre Utbildning. Administratören handleder konsortierna, som har fått medel, i förverkligandet av programmen. Nordic Master är ett ramprogram som erbjuder två-åriga masterprogram på engelska. Programmen ska locka studenter från Norden, Europa och utifrån Europa. Masterprogrammen ska vara forskningsbaserade och samtidigt ha en stark arbetslivsanknytning. Universitet och högskolor i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland kan delta i programmet. I ett konsortium ska minst två universitet eller högskolor delta. Programmen samfinansieras mellan Nordiska ministerrådet och universitet och högskolor i Norden.

Senast uppdaterad:
2023-01-19 12:52