Livslångt lärande och kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Studien handlar om livslångt lärande på framtidens arbetsmarknad i Norden. Studien kopplar an till fokusområden som satts upp inom ramen för samarbetsprogrammet för arbetslivsområden 2021–2024. Studien kartlägger samtliga nordiska länders system för livslångt lärande och kartlägger arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov, samt hur de bemöts. Studien fokuserar på behov kopplat till främst grön omställning och digitalisering. Vidare har studien ett uttalat fokus på livslångt lärande för utsatta grupper på arbetsmarknaden. Studien har som syfte att bidra till lärande bland de nordiska länderna gällande arbetsmarknaden i dag i förhållande till hur man kan säkerställa en förstärkning av arbetsmarknader som ständigt förändras.

Senast uppdaterad:
2024-02-07 13:53