Nordic Master Programme: utlysning 2019 - 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Genom den årliga utlysningen av Nordic Master delas ut medel till minst tre nya masterprogram. Utlysningen startar i april och slutar senare på hösten. Syftet för Nordic Master är att internationalisera högre utbildning genom att finansiera program, där både nordiska och icke-nordiska studenter samverkar. Programmen är engelskspråkiga och består av 120 ECTS poäng. De ska erbjuda möjligheter att fortsätta både inom forskning och arbetsliv. Studeranden och andra medverkande aktörer bildar nyttiga nätverk för framtiden. Universitet och högskolor i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland kan delta i programmet. I ett konsortium som ansöker om finansiering ska minst tre universitet eller högskolor delta. Nordic Master lyder under Nordiska ministerrådet, under ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U). Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) beslutar om programmets design, utveckling och uppföljning. Den nordiska finansieringen anvä

Senast uppdaterad:
2020-10-30 10:54