Nettverket for språknemndene i Norden 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NSN - samarbeidet mellom de nordiske språknemndene - utgir årlig ett nummer av tidsskriftet Språk i Norden, arrangerer konferanser eller nettverksmøter (annethvert år), og administrerer andre relevante prosjekter i tråd med nettverkets vedtatte strategi. I 2023 arrangeres konferansen Språkmøtet 2023 i Sverige i form av en større konferanse, Nordterm 2023, i samarbeid med nettverket for terminologer i Norden: https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/nordterm-2023.

Senast uppdaterad:
2024-01-11 10:38