Cultural Tourism - a way into more competitive and all-season destinations

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Fordelene ved å samarbeide på nordisk nivå om å utvikle tilbudet av kulturbaserte turismeprodukter i Norden er mange. Samlet sett kan et mer mangfoldig og attraktivt tilbud av kulturopplevelser bidra til økt økonomisk utvikling på nordiske destinasjoner, som følge av økt aktivitet i lavsesongene og økt besøk av kjøpekraftige og individuelle reisende gjennom hele året. Det kan gi økt sosial bærekraft og mer levende lokalsamfunn, ved at servicetilbudet øker i lavsesong og turismen bidrar til flere helårsarbeidsplasser og dermed flere fastboende. Det kan også gi økt kulturell bærekraft, ved at turisme bidrar til at kulturarven tas bedre vare på og blir mer synlig, kjent og verdsatt i lokalsamfunnet. Dette prosjektet har som mål å utveksle nordiske erfaringer ved ulike aspekter av kulturturisme. Hva kan vi lære av hverandre, på hvilke tema, og hvilke kategorier kulturturisme/kulturprodukter i Norden har størst potensial for videre utvikling via nordisk samarbeid?

Senast uppdaterad:
2022-09-19 09:53