Greater Copenhagen 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Inom projektram har GCC valt två mål att arbeta med i förhållande till regionalsektorens inspel till handlingsplanen: 1) planering av markanvändning i Norden, inklusive planering av infrastruktur och transportsystem, ska bidra till en grön omställning och ett koldioxidneutrat samhälle samt 2) fortsätta implementering av arbetsmarknadschartern som antogs 2020 med målet att öka arbetsmarknadsintegrationen i Greater Copenhagen och undanröja gränshinder. Arbetet med de områdena är i linje med visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Senast uppdaterad:
2024-04-12 17:06