Nordisk-baltisk konferens om beredskap inom kultursektorn

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kulturarv utgör en frontlinje i pågående krig och har gjort så i många krig och konflikter. Att förstöra eller plundra samlingar, byggnader och monument är ett sätt att skada motståndarens identitet och underminera den psykologiska motståndskraften. Därutöver kan kulturarv och kulturverksamheter bli föremål för olika typer av hybrida hot som desinformation och otillbörlig påverkan. Mot bakgrund av pågående krig och det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld vill vi samla de nordiska och baltiska länderna till en konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att lära av och stärka varandra. Målet är att forskare och experter från de olika länderna ska kunna dela med sig av sin kunskap inom olika områden. Tjänstemän och beslutsfattare ska kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet. Exempel på sessioner vi planerar för: Kultur och kulturarv i krig och kris; Hot och exempel från de olika länderna på hur realiserade hot hanterats; Beredskapsarbete för kultur och kulturarv.

Senast uppdaterad:
2024-03-15 15:24