Manila is Sinking! - Climate & Enviroenmental Awareness and Solutions in the Philippines

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Filippinerna är ett av de länder som är mest utsatta på grund av klimatförändringen och i behov av nya lösningar på vägen mot hållbar utveckling. Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringen och miljöproblem är fortfarande ganska låg. De nordiska länderna kan ge policyråd och införa lösningar. Filippinerna är en av de marknader där den ekonomiska tillväxten förväntas vara en av de högsta när de håller på att återhämta sig från pandemin. Eftersom många nordiska ambassader har relativt nyligen öppnat sina dörrar i landet, dyker nya möjligheter upp för att främja nordiska lösningar och företag. Det gemensamma nordiska projektet kommer att fokusera på en dialog/rundabordssamtal på hög nivå med den nya filippinska regeringen som ska väljas i maj 2022, engagera deltagarna i diskussion och uppmuntra samarbete med Norden i klimatförändringen. En medvetandehöjande kampanj i sociala medier kommer att föra de nordiska klimatbudskapen vidare till en bredare allmänhet.

Senast uppdaterad:
2023-07-07 10:55