Nordic Traces in Rome: Novembre Nordico

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordic Traces in Rome: Novembre Nordico organiserades i Rom av Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges ambassader tillsammans med de fyra nordiska kulturinstituten och Skandinaviska Föreningens Konstnärshus. Under november månad bjöds romarna in till en mängd olika nordiska aktiviteter; seminarier, bokpresentationer, utställningar, en nordisk filmfest, konserter och andra typer av kulturevents. Eventen kommunicerades genom en digital plattform och en interaktiv karta där aktiviteterna och historiska nordiska platser i Rom var markerade. Tanken med kartan är att alla nordiska aktörer och platser i Rom - konstnärer, utställningar, restauranger, butiker, institutioner etc. visas upp på kartan och därmed ingår i den övergripande kommunikationsplanen. Vi har även tagit fram en QR-kod som är kopplad till den digitala plattformen.

Senast uppdaterad:
2023-06-27 12:40