Ändra föreställningar och bryt traditioner 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets övergripande mål är att utbyta kunskap och erfarenheter om jämställdhet och kön i småbarnspedagogik och i arbetet i förskolorna och kartlägga existerande ny forskning, rapporter och jämställdhets- och könsskrivningar i gällande lagstiftning i de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland. Inom ramen av projektet genomförs två aktiviteter: en kartläggning om kunskap, verktyg, insatser och lagstiftning i Norden om jämställdhet och kön i förskolorna, och ett nordiskt webbinarium för lärare, beslutsfattare, forskare och NGOs för att diskutera kartläggningens resultat och presentera ny kunskap och utbyta erfarenheter om jämställdhet och kön i småbarnspedagogik. Webbinariumet hösten 2021 av det finska ordförandeskapet i NMR.

Senast uppdaterad:
2024-01-08 13:01