Nordiskt MIK-index - Nordic MIL index

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet syftar till att utifrån en existerande förstudies rekommendationer utveckla en metod för att mäta och jämföra olika aspekter på medie- och informationskunnigheten* i den allmänna befolkningen, i de nordiska länderna, genom indikatorer. Projektet omfattar 1) upphandling av aktör som har nödvändiga, relevanta kompetenser och antingen viljan att vara värdinstitution för mätningen framgent alt förmågan att knyta till sig en dylik aktör, 2) utveckling av metod/urval för pilot, 3) genomförande av pilot med minst 150 respondenter i de deltagande nordiska länderna, 4) utvärdering och eventuell iteration av metoden så att den är redo för att appliceras i en baslinjemätning 2022 samt genomförande av nämnda baslinjemätning. * att definiera termen medie- och informationskunnighet utgör en del av projektet.

Senast uppdaterad:
2024-02-21 09:21