Nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt 2023-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

EU & arbetsrätt och Arbetsrättsportalen syftar till att • främja samarbetet mellan de nordiska länderna när det behövs för att stärka det nordiska inflytandet i arbetsrättsliga frågor på EU-nivå och i internationella organ genom att • sprida kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar av gemensamt intresse och att • främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan arbetsrättsforskare, praktiker och politiker i Norden.

Senast uppdaterad:
2024-03-05 17:27