IFI - Accelerating Nordic Integration through Knowledge and Network

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet Nordic Acceleration Program for Integration through Knowledge & Networks syftar till att bidra till Nordic Vision världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Vi strävar efter att påskynda integrationen av invandrare i Norden genom att utveckla ett program/process som inkluderar peer to peer mentorskap, nätverksutveckling, och kunskap om Nordisk Kultur & Ledarskap för aktivt medborgarskap och Entreprenörskap & Digitalisering för egenföretagande. Vårt program är ett relevant verktyg som syftar till att öka de vetenskapsbaserade förutsättningarna som alla sociala system kräver för att nå social hållbarhet såsom tillit bland medborgare och institutioner, erkänna vikten av mångfald för att klara utmaningar, skapa en känsla av gemensam mening, samt öka medborgarnas inlärnings- och självorganiseringsförmåga. Konsortiet bildas av 9 expertpartners i Norden som arbetar med social innovation och utbildning och vi siktar på att testa vår process med 400 personer.

Senast uppdaterad:
2023-01-20 14:10