Sveriges ordförandskapsprogram Nordiska ministerrådet 2024, social- och hälsosektorn

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets bakgrund syfte och mål: Nordiska ministerrådet utgör ett viktigt forum för utbyte och samarbete mellan de nordiska länderna. Under år 2024 innehar Sverige ordförandeskapet. Inom ramen för detta planerar Sverige ett antal aktiviteter i form av möten, konferenser och kunskapshöjande insatser. Målet med dessa är att sätta fokus på prioriterade områden under 2024, vilket innefattar bland annat förebyggande insatser och digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens och tillgång till läkemedel , förebyggande arbete mot gäng och välfärdskriminalitet , en god och jämlik hälsa i Norden.

Senast uppdaterad:
2024-02-29 08:38