Ramkontrakt for NOMESKO/NOSOSKO 2021-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NOMESKO og NOSOSKOer et nordisk samarbejdsorgan. Bidraget til Nordisk Medicinalstatistisk Komite (NOMESKO) og Nordisk Socialstatistisk Komite (NOSOSKO) har til formål at sikre, at nordisk statistik på social- og sundhedsområdet er sammenligneligt mellem landene, at indsamle nordisk statistik på området, og gøre denne bredt tilgængelig via publikationer samt databaser på hjemmesiden www.nowbase.org Desuden skal man sikre nordisk koordinering internationalt i relevante statistiksammenhænge. Statistikmaterialet er et værktøj som bliver anvendt til at træffe beslutninger på andre områder indenfor Nordisk Ministerråd. Målet er en årlig publicering af Health Statistics for the Nordic Countries og Social Protection in the Nordic Countries. Der gennemføres også projekter til statistikudvikling eller belysning af specielle områder, publicering af projektresultater i specialpublikationer og afholdes seminarer.

Senast uppdaterad:
2024-03-11 12:38