Climate Neutral Nordic

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norden behöver påskynda klimatomställningen där politik och näringsliv behöver engageras och interagera med varandra. Detta kommer att leda till en förstärkt samhällsprocess som leder fram till ett mer konkurrenskraftigt, inkluderande och hållbart Norden. Initiativets klimatneutrala förslag innehåller flera viktiga områden, såsom vd:s åtagande och engagemang, cirkulär ekonomi, utbyte av erfarenheter kring grön innovation och minskade ekologiska fotavtryck genom ökade handavtryck. Den består av flera projektpaket som syftar till att bidra till visionen "Norden ska bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen". För att lyckas kopplar detta projekt samman de tre pelarna i Nordiska ministerrådets mål för ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. En förstudie (Nordens vd:s syn på höjda klimatambitioner) har lagt grunden till de föreslagna projekten.

Senast uppdaterad:
2024-01-15 10:17