Information/disinformation on the Arctic Region

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Gjennom projektet vil vi utvikle en interaktiv og åpent tilgjengelig database som kan benyttes til å analysere Twitter-meldinger skrevet på norsk og svensk om den arktiske regionen. En lignende database er under utvikling for å analysere Twitter-meldinger på engelsk og fransk om den samme regionen. Analyseringa av Twitter-meldinger vil ha særlig fokus på desinformasjonskampanjer om arktis, og de to systemene (norsk og svensk / engelsk og fransk) vil gjøre det mulig å analysere slike kampanjer fra et komparativt perspektiv. Denne komparative analysen vil bl.a. skje gjennom en workshop i mai-juni 2022.

Senast uppdaterad:
2024-04-16 13:46