Samarbeidsorgan NIKK 2022-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) er likestillings- og LGBTI-ministrenes samarbeidsorgan. De skal sammenstille og formidle kunnskap om likestilling i et nordisk perspektiv. Samarbeidsprogrammet for likestilling (2019-2024) er styrende for NIKKs arbeid. NIKK er en sentral aktør i gjennomføringen av samarbeidsprogrammet og likestillingspolitikken i Norden, og forvalter Nordisk likestillings- samt LGBTI-fondet.

Senast uppdaterad:
2024-04-09 14:13