Nordisk Tegnsprogsnetværk 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiska teckenspråksnätverket, som består av språkvårdare i teckenspråk som arbetar vid de nordiska språknämnderna eller ingår en teckenspråksnämnd som samarbetar med respektive lands språknämnd. De länder som saknar språkvård i teckenspråk representeras istället av respektive lands dövorganisation.Nettverket har en nordisk webplass som informasjonskanal

Senast uppdaterad:
2024-02-08 08:58