CBDS Programme secretariat

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Etablere et sekretariat til CBDS-programmet som skal gi støtte til programkomiteen og for oppfølging av programmet innenfor de finansielle rammer som er gitt over. Sekretariatet vil sørge for koordinering mellom prosjektene i programmet og identifisere synergier på tvers. Sekretariatet vil også utarbeide veikart, skrive statusrapporter, organisere møter i CBDS-programkomiteen og andre administrative oppgaver. Det er et sentralt poeng at flere land skal ta del i de ulike sekretariatsoppgavene, selv om det norske Digitaliseringsdirektoratet har prosjektledelsen.

Senast uppdaterad:
2023-03-29 10:11