Nordisk prosjekt om kartlegging av utdanning innenfor arbeidsmiljø

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syftet med detta projekt är att ta fram ett läromedel som kan vara användbart i utbildning om arbetsmiljö. Materialet kommer att passa för grundskolan, barn i åldern 13-16 år. För att få fram ett material som är adekvat för åldersgruppen har en intervju med en fokusgrupp gjorts. Fokusgruppen var tre elever vid 15 års ålder, de betonade vikten av kunskap om sina rättigheter och hur man får hjälp med svårigheter som kan uppstå i arbetet. Projektet har även rekryterat en lärare och en karriärcoach som båda arbetar i gymnasieskolan. Deras erfarenhet kommer att vara till nytta för att utveckla läromedel som är pedagogiskt lämpligt för åldersgruppen. Deras kunskaper är också viktiga när vi tar fram stödmaterialet till lärarna. För att nå en hög vetenskaplig nivå och utveckla ett material som är baserat på forskning rekryteras en akademisk rådgivare till projektgruppen. Den akademiska rådgivaren är docent i företagshälsovetenskap och kommer att stödja projektgruppen under hela utvecklingsfase

Senast uppdaterad:
2023-09-13 13:34