Nordic Green: Striving for Sustainability - Nordic Days in Tehran 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Iran är ett land med stora utmaningar inom miljö- och klimatmässig hållbarhet och en ung befolkning som i ökande utsträckning är medveten om utmaningarna. Iran kommer i framtiden att behöva kombinera sin strävan efter ekonomisk tillväxt med ett hållbarhetsskifte. Genom ett evenemang kallat ”Nordic Green – Striving for sustainability” (Nordic Days in Tehran 2022) vill de nordiska ambassaderna i Teheran möta detta behov. Evenemanget kommer att äga rum under två dagar under första halvan av 2022 och inkludera seminarier, workshops och utställningar med nordiska tillresta experter, i samarbete med UNDP. Syftet är att främja hur nordiska lösningar och nordisk innovation kan bidra till det globala hållbarhetsskiftet, och samtidigt engagera och inspirera den iranska befolkningen. Relevanta iranska aktörer (företag, start-ups, organisationer) kommer aktivt att involveras i seminarierna. Information om evenemanget kommer särskilt att riktas till den unga urbana befolkningen.

Senast uppdaterad:
2023-04-14 15:29