Överföring av straffverkställighet - nordiskt-baltiskt expertseminarium

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet kommer att genomföras genom att det svenska Justitiedepartementet med stöd av expertmyndigheten Kriminalvården och danska expertmyndigheten Kriminalforsorgen under en dag anordnar ett fysiskt expertseminarium i Sverige. Syftet med projektet är att förbättra samarbetet rörande överförande av straffverkställighet inom Norden och Baltikum, utöka erfarenhetsutbytet och bidra till en snabbare handläggning ärenden om överförande straffverkställighet.

Senast uppdaterad:
2024-01-17 15:37