IFI - NORDIC-INTRO II + III (Nordisk komparativ integrering af flygtninge – en opfølgning)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NORDIC-INTRO 2 bygger videre på utvalgte hovedfunn fra det første NORDIC INTRO-prosjektet, men utvider analysene til å inkludere et lengre tidsperspektiv. Disse analysene vil både fungere som viktige kontrollanalyser av hovedfunnen i den første rapporten, samt frembringe et bredere kunnskapsgrunnlag for videre politikkutvikling vedrørende flyktningers integrering på arbeidsmarkedet i nordiske land.

Senast uppdaterad:
2022-12-16 11:15