Havet – Blå vækst i nord – NordMar BioRefine

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NordMar BioRefine bygger videre på det tidligere nordiske formannskapsprosjektet NordBio, og har således som hovedformål å bidra til realisere det store potensialet som ligger i den blå bioøkonomien. Prosjektet vil ha fokus på blå bioraffinerier i Norden, hvor biomasse, herunder især underutnyttede biologiske ressurser og sidestrømmer, bearbeides til produkter med høyere verdi. Det skal bl.a etableres et ekspertnettverk som utpekes av det nordiske bioøkonomipanel og som skal arbeide med spesfikke oppgaver, det vil settes opp en portal for nettverk og kunnskapsutveksling, og det skal foretas en mulighetsstudie vedr. åpen adgang til bioraffinerier. Prosjektet skal videre kommunisere sitt arbeide til relevante interessenter og til offentligheten for øvrig. NordMar Biorefine ledes av Matís (IS) og videre er der prosjektdeltagere fra Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Sverige og Norge.

Senast uppdaterad:
2023-09-21 09:07