Tackling Organised Crime Viewpoints on Nordic policies and practises (TOC24)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I regeringens program i Finland (juni 2023) finns flera mål för att bekämpa den organiserade brottsligheten. För att stödja detta mål har justitieministeriet utsett en arbetsgrupp för att utarbeta den nationella strategin mot organiserad brottsligheten fram till slutet av 2024. För dessa åtgärder är det nödvändigt att kartlägga lagstiftning, erfarenheter och bästa praxis i andra nordiska länder. Projektet undersöker svenska och danska tillvägagångssätt för organiserad brottslighet. Den fokuserar särskilt på bevisbaserade brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder och utvärderar deras tillämplighet i det finska sammanhanget. Projektet bygger på forskningslitteratur, utvalda dokument från myndigheter och uppfattningar från ett studiebesök. Projektet stöder kampen mot den organiserade brottsligheten genom att producera ny och internationellt jämförbar information för politiskt beslutsfattande i Finland och utomlands.

Senast uppdaterad:
2024-06-07 09:54