From Nordic Collaborations to Global Alliances: Shaping Together Solutions for a Green, Sustainable and Healthy Future of Work

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De Nordiske landene har tradisjon for å arrangere et «side event» ved ILOs Helse- og sikkerhetskongress for å fremme Nordiske verdier og praktiske løsninger når det gjelder arbeidsmiljøarbeid. Dette forslaget til et «side event» er et samarbeidsarrangement mellom de nordiske landene og ILO, ledet av det norske arbeidstilsynet. Nordic Futue of Work gruppen vil arrangere møtet i samarbeid med ILO og organisasjonskomiteen for Verdenskongressen. Det skal være et globalt arrangement med deltakelse fra Norden, EU, ILO og andre viktige globale arbeidsmiljøinteressenter som sentrale parter i arbeidslivet globalt. Det foreslåtte arrangementet vil danne et grunnlag for å utvikle gode løsninger for å skape et grønt, bærekraftig og sunt fremtidig arbeidsliv i Norden og Verden. Dette samarbeidet bygger på pågående og langvarig internasjonalt samarbeid mellom de nordiske landene og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Senast uppdaterad:
2023-05-30 10:28