Reducerat Matsvinn i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet ska ge rekommendationer för att snabbare reducera matsvinn, samt om hur det nordiska samarbetet kan stärkas på området för att gemensamt minska matsvinn i regionen. Syftet är att Projektet ska utgöra ett verktyg för tjänstepersoner i Norden för att ta lärdomar av varandra, inte upprepa varandras misstag och få policyrekommendationer på insatser som är effektiva för att reducera matsvinn. Den föreslagna projektet delas upp i två delar. Den första är en rapport delen ska fungera som en handbok över nationella insatser mot matsvinn i de olika länderna. Syftet är att bidra till att lära sig från varandras erfarenheter och ta fram de senaste rekommendationerna för att reducera matsvinn i en nordisk kontext. Den andra delen av projektet är en utredning och analys för hur det nordiska samarbetet för en reducering av matsvinn kan öka och hur ett starkare samarbete genom exempelvis ett nätverk kan se ut.

Senast uppdaterad:
2024-04-22 15:22