Scaling Nordic Innovations in Circular Economy Transition and Sustainable Future

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordic Talks-serien kommer att ingå i delegationerna Nordic Innovations in Circular Economy och Energy Efficiency till Singapore i juni och oktober. Vi strävar efter att: - Ta itu med den cirkulära ekonomins dilemman och affärslandskapet i Norden och Singapore. - Visa upp innovativa, skalbara och överförbara nordiska lösningar. - Presentera Nordens erfarenheter av cirkulär ekonomi framsteg inom sektorer av energieffektivitet, Food & Plastic Management och Waste Value Optimization – erbjuda kunskapsutbyte och utveckla affärsmöjligheter i Singapore.

Senast uppdaterad:
2024-06-06 09:12