Global Climate Action Agenda (GCAA) – enhancing Nordic initiatives by 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I december 2018 har vi redan överfört 240 000 DKK till NMRS efter avtal med Satu och enligt de instruktioner ni skickade (se bilaga och mitt email 19.12. till dig, Satu, Anette och diakru@norden.org). Den 15 november skickade jag efter anmodan till arbetsgrupperna en excel-tabell (bifogad) samt kopia av projektavtalet som gäller detta enda NOAK-projekt som är pågående, dvs GCAA 2020. Vi gjorde överföringen redan nu för att NMRS så snabbt som möjligt skall kunna föra över medlen till miljöministeriet i Danmark, vilket som jag förstod det är en förutsättning för att man skall kunna upprätta ett nytt kontrakt med projektutföraren Gaia Consulting. Eller åtminstone skulle detta underlätta processen.

Senast uppdaterad:
2020-06-19 10:43