Cirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiske landene har en betydelig offentlig sektor og et høyt forbruk av varer og tjenester for å dekke befolkningens behov og drifte fellesløsninger. Det er et betydelig potensial for å redusere klima- og miljøfotavtrykket til dette forbruket, og følgelig bidra til et mer bærekraftig Norden. Næringslivet etterlyser at det offentlige styrker etterspørselssiden som en kraftfull driver for grønn omstilling, verdiskapning, og innovasjon i næringslivet. Gjennom mer bærekraftige og sirkulære offentlige innkjøp kan Norden være med på å fremme en sirkulær økonomi hvor det er fokus på å begrense naturressursforbruk knyttet til produksjon og drift, forlenge produktenes levetid och genom nya affärsmodeller skapa ekonomiskt mervärde och tillväxt för företag. Slik kan sirkelen gjøres mindre og tempo i forbruket samtidig reduseres, uten at det går utover bruksverdi og kvaliteten av offentliga sektorns tjänster. Videre er det behov for erfaringsdeling med mål om felles tilnærming til monitorering

Senast uppdaterad:
2021-11-16 09:52