Connectivity between terrestrial vegetation and aquatic food webs in the changing Arctic

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Arktiska ekosystemhotas av klimatförändringer och mänsklig utveckling, vilket kan påverka sötvattens biologiska mångfald. Men kunskap saknas för att göra tillförlitliga förutsägelser om fremtida förändringar i biologisk mångfald. Detta projekt foreslår att man skaffar refernsdata om näringskvaliteten hos den vegetation som omger arktiska vattenlevanda livsmiljöer samt att testa dess anslutning til vattenlevande livsmedelsbanor med använding av fettsyre respiktive stabila isotoptekniker. data kommer att samlas längs en latitud transect inklusive en serie sjöar och floder i Skandinavien, från norr till södra Norge via Sverige. Detta projekt kommer att tilföra vigtig kunskap om Arktiska sötvattens funktion og struktur för att bygga scenarier för förändringar i biologisk mångfald med klimatförändringar.

Senast uppdaterad:
2023-01-18 15:05