Nordic CityMaking

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordic CityMaking är en rörelse baserad i Norden som förbinder stadsmakare mellan länder, städer och samhällen. Varje år samlas beslutsfattare, planerare, byggare, entreprenörer, aktivister och framtida stadskapare till Nordic CityMaking Week för att dela erfarenheter och jobba tillsammans för mer hållbara, inkluderande och levande städer. Nordic CityMaking Week 2021 är värd för en serie av dialoger i olika stadsdelar i tre städer med internationella stadsexperter och lokala parter från politiker till aktivister som kommer att diskutera frågor om mångfald, jämlikhet och värderingar i våra nordiska städer. Både Nordic CityMaking Week och Nordic CityMaking-serier produceras av Urban Practice från Helsingfors, Finland.

Senast uppdaterad:
2024-03-21 12:56