Nordkalottrådet 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordkalottrådets (NKR) insatsområden: regionalpolitik, gränsens möjligheter, demografi o kompetensförsörjning, hållbar utveckling samt social hållbarhet/erfarenhetsutbyte. NKR medverkar i nordisk TGB Grön,inkluderande rural utveckling, främjar region- o kommunsamarbete, sprider information om goda lösningar, genererar processer som ökar samarbetet på olika sektorer. NKR ordnar möten för områdets politiker för att diskutera regionaktuella frågor o utreder förutsättningar att ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten. NKR ansvarar för Nordkalottens Gränstjänst som förmedlar information o. arbetar med gränshinder. NKR undersöker nya sätt att leverera offentliga tjänster i glesbygden, arbetar för att öka arbetskraftsmobilitet o skapa en gränslös arbetsmarknad. NKRs miljöråd arbetar för harmonisering av miljö- och naturvårdsåtgärder mellan länderna. NKR främjar civilsamhällets gränsöverskridande insatser med projektstöd o undersöker hur ungdomsdemokratin fungerar i området.

Senast uppdaterad:
2024-04-12 17:08