New Form of Capitalism in Japan and the Nordic vision

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet med prosjektet er å gjøre den nordiske regionen og den nordiske visjonen kjent i Japan og utforske muligheter for samarbeid på bakgrunn av at den japanske regjeringen vil innføre en ny form for kapitalisme med fokus på bærekraft og mer rettferdig fordeling. Målet er å bidra til at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region ved å styrke samarbeidet med japanske miljøer i både akademia, næringsliv og myndigheter og gjøre Norden bedre kjent og mer attraktivt i Japan. Prosjektet vil gjennomføre et rundebord mellom de nordiske ambassadører i Tokyo og representanter fra statsminister Kishida sitt råd for ny kapitalisme, samt en serie på tre seminarer i Japan, hovesakelig Tokyo, med ulike japanske og nordiske samarbeidspartnere og målgrupper innefor tema som bærekraft, grønn omstilling, likestilling og sosial inkludering og arbeidsmarkedet.

Senast uppdaterad:
2023-10-10 10:29