Nordic Talks in Latvia

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

"Nordic Talks in Latvia" är en serie av 4-6 samtal som syftar till att stärka den nordisk-baltiska dialogen om hållbarhetsfrågor. NMR:s kontor i Lettland har under många år haft som mål att främja dialogen mellan Norden och Lettland i en rad olika frågor. Med utgångspunkt i tidigare evenemang, inklusive dem som vi anordnat inom ramen för föregående Nordic Talks anslaget, vill vi utveckla detta diskussionsformatet vidare. Det övergripande målet är att stärka de regionala banden och nå en bättre förståelse för gemensamma utmaningar inom Norden och Baltikum. I kontexten av det rådande säkerhetsläget i Europa har det blivit ännu mer angeläget att fördjupa den nordisk-baltiska dialogen i allmänhet och inom hållbarhetsområdet i synnerhet.

Senast uppdaterad:
2023-10-06 13:51