Finlands ordförandeskapsprojekt: Achieving the World's Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målsättningen för Finlands treåriga (2021–2023) prioritetsprojekt i anslutning till Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet år 2021 har som målsättning att skapa en fungerande och permanent gemensam modell och praxis för ökat och effektiverat datautbyte över landsgränser och samarbete mellan myndigheter. Projektet utgår från utvalda livshändelser, med fokus på data- och servicehelheter som är relevanta för ett gränsöverskridande vardagsliv, och deras interoperabilitet. Livshändelserna är 1) att studera i ett annat nordiskt/baltiskt land, 2) att använda hälsotjänster i ett annat nordiskt/baltiskt land och 4) att söka information om lagstiftningen i ett annat nordiskt/baltiskt land. Projektet kommer att lägga särskild betoning på att sammanjämka arbetet med gränsöverskridande datautbyte i Norden och Baltikum med vad som görs på europeisk nivå, särskilt Single Digital Gateway och dess Once only-princip.

Senast uppdaterad:
2022-08-15 09:58